Online gids om sportkampen haalbaar te houden voor iedereen

(k)Rap op sportkamp. Online gids om jouw sportkampen haalbaar te houden voor wie krap bij kas zit.

Welkom op (k)Rap op sportkamp

In het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding ontwikkelde Vlaamse Sportfederatie vzw, Bloso, Demos vzw en het Vlaams Netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen in opdracht van minister Muyters een toolkit die sportfederaties stimuleert om initiatieven te nemen om de deelname van mensen in armoede aan sportkampen te verhogen. In een tweede fase werd de toolkit aangepast op maat van sportdiensten. Dit gebeurde in samenwerking met het ISB.

Het resultaat is een online gids om sportkampen haalbaar te houden voor iedereen!

Sport en bewegen wordt vaak beschouwd als een laagdrempelige vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren. Toch bemoeilijken verschillende participatiedrempels de deelname van kinderen in armoede aan het sportieve vrijetijdsaanbod. Armoede is echter veel meer dan enkel een tekort aan centen. Het gaat over minder kansen krijgen. Als sportfederatie kan je ook jouw steentje bijdragen om deze kinderen meer kansen te geven.

Een laagdrempelig aanbod creëren, betekent stap voor stap werken aan een aantal noodzakelijke randvoorwaarden. Dit houdt in dat je een duidelijke communicatie voert, dat je zorgt voor een toegankelijke inschrijvingsprocedure, dat je in een kwaliteitsvolle begeleiding voorziet en dat je aandacht besteedt aan voor– en nazorg. Een samenwerking met sociale partners is noodzakelijk!

Deze online gids wil sportfederaties en sportdiensten inspireren en op weg helpen met concrete tips en praktijkervaringen.

Er is een poster die je kan ophangen in je federatie of sportdienst die verwijst naar de online gids. Om een poster te bestellen, gelieve contact op te nemen met Tim Lamon Tel 09/243 12 53 of tim@vlaamsesportfederatie.be of download de poster hier.